Οικολογικός Τουρισμός

Η Νάξος διαθέτει πλούσιο και ποικίλο φυσικό περιβάλλον και η γεωμορφολογία της παρουσιάζει έντονες αντιθέσεις και πολλές περιοχές υψηλής οικολογικής αξίας. Ακτές, επιβλητικά βουνά, βιότοποι και μοναδικά οικοσυστήματα «προικίζουν» τη Νάξο με εντυπωσιακά τοπία, τα οποία την καθιστούν ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις του οικολογικού-εναλλακτικού τουρισμού

Ecotourism and Bird watching in Naxos

Στη Νάξο μπορεί κανεις να παρατηρήσει και να θαυμάσει είδη πουλιών που φωλιάζουν ή καταφεύγουν στα παράκτια οικοσυστήματα και τους υγρότοπους (278 είδη πουλιών από 52 οικογένειες, εκ των οποίω 68 φωλιάζουν στη Νάξο).

 

/