Κοιλάδα των Μελάνων

Ο δρόμος για τις Μέλανες περνάει από το χωριό του Αγίου Θαλελαίου. Από αυτό το σημείο και μετά φαίνεται η κοιλάδα των Μελάνων με τα γραφικά της χωριά, το Κουρουνοχώρι με τον Πύργο του Della Roca και τις Μέλανες στην απέναντι πλαγιά.

Στην περιοχή λειτούργησαν οι πρώτες σχολές γλυπτικής οπού εκεί βρίσκονται ο Κούρος Μελάνων που είναι έργο του 6 αιώνα π.χ. (πολύ παλαιότερο της Ακρόπολης ) και το ιερό των πηγών (ο οίκος της αρχαϊκής εποχής).

Άλλο σπουδαίο μνημείο είναι ο Πύργος των Ιησουιτών. Πρόκειται για ένα Μεσαιωνικό χτίσμα που χρονολογείται περίπου το 1680 μΧ.

Στα υπάρχοντα μνημεία, χαρακτηριστικά επίσης είναι, το ρωμαϊκό υδραγωγείο και το αρχαϊκό υδραγωγείο πού μετέφεραν το νερό από τη περιοχή του Φλεριού στη Χώρα της Νάξου.(Σήμερα σώζονται τμήματα σε διάφορα σημεία). 

/